Obsah Wagner a Čechy

Pobyty v Čechách

Pravonín (léto 1832)

Kapitola, kterou jste právě otevřeli, se zabývá vztahem skladatele k naší zemi. Dozvíte se zde o Wagnerových návštěvách Čech, skladbách, které zde napsal a v neposlední řadě také o cestě Wagnerových děl na česká jeviště, jejich interpretaci u nás za života skladatele i po jeho smrti.