Obsah Download

Libreta scénických děl

Bludný Holanďan (Č/ N)
Tannhäuser (Č/ N)
Lohengrin (Č/ N)

Wagnerovy spisy

Seznam spisů RW (N)
Autobiografická skica (N)
Revoluce (N)
Řeč k založení Festspielhausu (N)

Wagnerova díla

Premiery Wagnerových děl (Č)
Chronologický životopis (Č)

Na této stránce si můžete stáhnout některé dokumenty, týkající se Richarda Wagnera