Obsah Literární díla

Básně

Drei Gedichte
Dem königlichen Freunde

Zde jsem připravil některé dokumenty, týkající se literární činnosti skladatele.