Obsah Příležitostná díla

Symfonická díla

Overtura Polonia
Overtura Rule Britannia
Císařský pochod
Americký výroční pochod

Ne samostatnou kapitolu v dějinách hudby, v tvorbě skladatele však ano, tvoří jeho díla příležitostná. Wagner jakožto tvůrce hudebních dramat, komponoval skladby jiných forem jen zřídka a příležitostně. Právě tato přímá účelovost takových skladeb je pojítkem s jeho díly scénickými: tak jako každé z jeho hudebních dramat má své mimohudební poslání, stejně tak i malá dílka symfonická, komorní či klavírní vznikla k určité příležitosti nebo události.

Hudební vypracování je u většiny těchto děl spíše konvenční a těžko bychom u nich hledali skladatelova osobitého génia s architekturou typickou pro díla jevištní. To však nás nesmí vést k poznání, že by snad někdo jako Wagner nebyl schopen tvořit i v jiných formách, ale že sám tyto drobné skladby nepovažoval za tolik důležité, aby musely aspirovat na vysoké umělecké cíle. Seznámit se i s méně známými oblastmi tvorby velkých umělců je ale vždy zajímavé a prospěšné, pro důkladné poznání celé osobnosti pak nezbytné.

K tomu je nutno ovšem podotknout, že výše uváděná charakteristika se samozřejmě netýká všech příležitostných děl. Vymykají se z ní například některé z rannějších skladeb jako Faustovská předehra, z pozdějších pak Wesendoncké písně či Siegfriedova idyla.