Obsah Scénická díla

Ranné opery

Svatba
Víly

Hudební dramata Richara Wagnera představu nejdůležitější část skladatelovy tvorby. Můžeme dokonce říci, že jeho další díla, která mohou být označována pouze jako "příležitostná" či "občasná", nemají v porovnání s jeho hudebně-jevištní tvorbou i zhlediska dějin hudby téměr žádný význam.

Tato kapitola Vás seznámí postupně se všemi Wagnerovými díly, tedy s těmi, které lze označit za opery (od Vil až k Lohengrinovi), i s hudebními dramaty (od Tristana a Isoldy až po Parsifala).