Společnost Richarda Wagnera

Logo wagnerovských spolků

Společnost Richarda Wagnera byla v Praze poprvé založena v roce 1992 při Státní opeře v Praze tehdejším ředitelem panem Karlem Drgáčem. Původní představy zakladatelů ani zájemců, kteří se do tohoto spolku přihlásili, však nebyly naplněny a skutečná činnost se vlastně nikdy nerozběhla. Na přímou žádost vedení Richard Wagner Verband International z Freiburgu se ujal Kruh přátel opery Národního divadla v Praze vedení základní administrativní agendy a udržování mezinárodních kontaktů. Nic víc z časových důvodů nepřipadalo v úvahu. Vlastní členská základna se tudíž nevytvořila a spolková činnost neprobíhala. Na podzim roku 2001 proto několik přátel Wagnerovy hudby založilo přípravný výbor nové společnosti a za spolupráce s KPO oslovilo veřejnost s cílem vybudovat v Praze řádně fungující místní pobočku RWVI. Vzhledem k tomu, že výzva měla poměrně slušný ohlas, bylo dne 22.2.2002 Ministerstvem vnitra České republiky zaregistrováno občanské sdružení - Společnost Richarda Wagnera. Dne 25.3.2002 se sešlo ustavující shromáždění členů, které odsouhlasilo stanovy, zvolilo orgány společnosti a schválilo další náležitosti, potřebné pro činnost. Krátce nato bylo presidentem RWVI panem Lienhartem potvrzeno naše členství v této nadnárodní wagnerovské společnosti. Od té doby se rozběhla běžná činnost, mezi jejíž priority patří pořádání výletů po stopách Richarda Wagnera, organizace zájezdů na představení Wagnerových oper v zahraničí, vydávání spolkového časopisu Hlasatel, který má za úkol informovat členy o novinkách z domova i ze zahraničí, konání besed s umělci spjatými s Wagnerovým dílem, společný poslech oper na CD nebo videu, pořádání pravidelných diskusních večerů u "kulatého stolu" a další propagace Wagnerova díla mezi členy společnosti i mimo ni. Podrobnější informace je možno najít na vlastní internetové stránce společnosti www.srw-praha.web3.cz, která funguje v české verzi, časem by k ní měly přibýt i verze německá a anglická.