Richard Wagner
(1813 - 1883)
* Narozen 22. května v Lipsku
+ Zemřel 13. února v Benátkách
Pozdrav čtenáři...

Těžko bychom hledali druhou osobost, která ve vývoje umění hudebně-dramatického zanechala tak výraznou a trvalou stopu jako Richarda Wagnera. Tento umělec - skladatel, dirigent, básník a myslitel, poprávu nazvývaný nejněmečtějším ze všech Němců, vytvořil díla, patřících dnes plným právem nejen kultuře německé, ale světové.

Svou koncepcí hudebního dramatu předurčil hudební estetiku mnoha národních škol, včetně naší: Bedřich Smetana uplatnil Wagnerovy hudebně-dramatické principy v prostředí českém a ty se pak stali základnou české národní hudby, výrazového charakteru našeho národa, který se stal východiskem pro celé generace skladatelů.

Dílo Wagnerovo mělo u nás od doby svého bezprostředního vzniku velmi dobré tradice a nadějné perspektivy: Sám skadatel v naší zemi rád pobýval, v Praze byly uskutečněna první provedení několika jeho ranných skladeb. Také díla operní a hudebně dramatická se v našem hlavní městě objevila vždy velmi záhy po německých provedeních. Náhlý odvrat od Richarda Wagnera u nás učinila až druhá světová válka, v níž byla Wagnerova hudba zneužita nacistickou propagandou a významy jeho děl byly vědomě překrucovány. K tomu přispělo i jeho oficiální odsouzení jakožto přechůdce německého nacismu a myšlenkového předchůce třetí říše.

Zdaleka nejen pouze tato nespavedlivá obvinění měla za následek, že již půl století se u nás jeho dílo takřka nevyskytuje, povědomí české veřejnosti o osobnosti skladatele je velmi mizivé a naše operní divadla dávají raději předost komerčním představením italských oper než výchově obecenstva.

Účelem těchto stran je právě pomoci znovu probuti zájem o přebohaté dílo Wagnerovo a umožnit jeho správné pochopení. Věřím, že se Vám mé strany budou líbit, a že se na ně budete často a rádi vracet.